Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 3 oktober 2023

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen verricht door Creatief Bedacht (“wij,” “ons,” of “onze”), een grafisch ontwerpbureau gevestigd op het volgende adres:

Bedrijfsnaam: Creatief Bedacht
KvK-nummer: 82852820
Adres: 2e Achterstraat, 3512VB Utrecht
E-mail: info@creatief-bedacht.nl

1.2. Door gebruik te maken van onze diensten of producten, ga je akkoord met de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

2. Diensten en Leveringen

2.1. Wij bieden grafisch ontwerp- en creatieve diensten aan, zoals logo-ontwerp, webdesign, drukwerk, en andere grafische oplossingen.

2.2. De scope, kosten en voorwaarden van onze diensten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen jou (de “klant”) en Creatief Bedacht.

2.3. Creatief Bedacht behoudt zich het recht voor om een project te weigeren of te annuleren indien de aard van het verzoek onwettig, immoreel of anderszins ongepast is.

3. Intellectuele Eigendom

3.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en ontwerprechten, met betrekking tot alle creatieve werken die door Creatief Bedacht zijn gemaakt, blijven eigendom van Creatief Bedacht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2. Na volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen verleent Creatief Bedacht de klant een niet-exclusieve licentie om het aangeleverde ontwerp te gebruiken voor het beoogde doel.

4. Betalingen en Facturering

4.1. De betalingsvoorwaarden worden vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst tussen Creatief Bedacht en de klant. In het algemeen geldt dat betalingen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur moeten worden verricht.

4.2. Bij te late betaling kunnen vertragingsrente en incassokosten in rekening worden gebracht.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Creatief Bedacht zal redelijke inspanningen leveren om hoogwaardige diensten te leveren, maar is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van onze diensten of producten.

5.2. Creatief Bedacht is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van onze diensten.

6. Beëindiging

6.1. De schriftelijke overeenkomst tussen Creatief Bedacht en de klant kan worden beëindigd door een van beide partijen volgens de daarin uiteengezette voorwaarden.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

7.2. Geschillen tussen Creatief Bedacht en de klant worden in eerste instantie geprobeerd op te lossen door middel van onderhandelingen. Als er geen oplossing wordt gevonden, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

8.1. Creatief Bedacht behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking op de datum van publicatie op onze website.

9. Privacy en Gegevensbescherming

9.1. Creatief Bedacht verwerkt persoonlijke informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid en Cookiebeleid, zoals beschreven op onze website.

10. Overmacht

10.1. Creatief Bedacht is niet aansprakelijk voor enige vertraging, fout of nalatigheid die voortvloeit uit gebeurtenissen of omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, overheidsmaatregelen en technische storingen.

11. Volledige Overeenkomst

11.1. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en Creatief Bedacht met betrekking tot de geleverde diensten en producten en vervangen alle eerdere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk.

12. Contactgegevens

12.1. Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, neem contact op via:

Creatief Bedacht
KvK-nummer: 82852820
Adres: 2e Achterstraat, 3512VB Utrecht
E-mail: info@creatief-bedacht.nl

Dank je wel voor het vertrouwen dat je in ons stelt wat betreft jouw grafische ontwerpbehoeften. We kijken ernaar uit om met jou samen te werken.

Ontwerp jouw visie!


Het creatieve collectief dat het nét even anders doet.

© 2023 Creatief Bedacht